Veiligheid en gezondheid

Kinderen, vooral kleine kinderen, zijn erg gevoelig voor hun omgeving. Het is aan de gastouder om voorzichtig om te gaan met schadelijke factoren die de gezondheid van de gastkinderen nadelig kunnen beïnvloeden. Met dit veiligheid- en gezondheidsbeleid staat het ontwikkelen van een veilige en gezonde leefomgeving voor het kind voorop. Gastouderbureau Amado verwacht van de aangesloten gastouders volgens dit beleidsplan zullen werken.

In dit beleidsplan komen onder andere de volgende onderwerpen naar voren:

 • Eisen aan de binnen- en buitenruimte;
 • Hygiëne;
 • Rookmelders:
 • Tekenbeten en wespensteken;
 • Warmteprotocol/onderkoeling;
 • Giftige stoffen en planten;
 • Veilig vervoer;
 • Medicatie;
 • Het voorkomen van wiegendood;
 • Buikslapen en inbakeren;
 • Kinderen en dieren;
 • Social media;
 • Vaccinaties;
 • Infectieziekten.

Lees hier het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid van Gastouderbureau Amado.