Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan geeft richting aan de omgangsvormen voor de gastouder. Veel gastouders hebben zelf ook nagedacht over hun pedagogische beleid. Gastouderbureau Amado ontvangt daarom bestaande pedagogische werkplannen van de aangesloten gastouders.

De gastouders die zelf geen pedagogisch werkplan hebben kunnen gebruik maken van een pedagogisch werkplan van Gastouderbureau Amado. Hierin kunnen zij beschrijven welke visie zij hebben met betrekking tot de opvang. Wij vinden de eigenheid van de gastouder belangrijk. Uiteindelijk zijn zij degene die de opvang uitvoeren.

De Nederlandse wet- en regelgeving heeft vastgesteld dat elke kinderopvangorganisatie in het bezit moet zijn van een pedagogisch beleidsplan. Buiten de wettelijke bepalingen staat in het pedagogisch beleidsplan beschreven wat de opvoedkundige richtlijnen zijn. De gastouder is verplicht om volgens deze richtlijnen te werken.

In de kinderopvang staan de volgende vier pedagogische doelen centraal:
- Het bieden van emotionele veiligheid;
- Een bijdrage leveren aan de persoonlijke competentie;
- Een bijdrage leveren aan de sociale competentie;
- Overdracht van waarden en normen.

Klik hier om ons pedagogisch beleidsplan te lezen.