Professionele opvang

Pedagogische kennis
Wij vinden het belangrijk dat de gastouder voldoende pedagogische kennis heeft om de ontwikkeling van jouw kindje te kunnen stimuleren. Daarom heeft de gastouder, volgens de wettelijke eisen, een opleiding gevolgd.

Gastouderbureau Amado heeft een pedagogisch beleidsplan. De gastouder is verplicht om volgens dit pedagogisch beleidsplan te werken.

Daarnaast bieden wij een pedagogische helpdesk voor zowel de ouder als de gastouder.

Gastouderbureau Amado verzorgt regelmatig trainingen voor de gastouder om op die manier de pedagogische kennis op peil te houden.

Wij komen minimaal 2 keer per jaar op de opvanglocatie. Op die manier kunnen wij goed in de gaten houden of de gastouder opvang biedt volgens de wettelijke richtlijnen. Wij evalueren ook jaarlijks met de ouders hoe zij de opvang ervaren.

Wanneer er conflicten zijn tussen de ouder en de gastouder speelt Gastouderbureau Amado hier een bemiddelende rol in.

Lees hier ons pedagogisch beleidsplan. Hierin staat beschreven wat wij van de gastouders verwachten op pedagogisch gebied.

Veiligheid- en gezondheid
Om ervoor te zorgen dat jouw kindje in goede gezondheid en in een veilige omgeving verblijft heeft Gastouderbureau Amado een veiligheids- en gezondheidsbeleid. Hierin staat beschreven hoe de gastouder moet handelen met betrekking tot deze onderwerpen. Daarnaast neemt Gastouderbureau Amado jaarlijks een Risico-inventarisatie en evaluatie af op de opvang. Wij controleren dan of de opvanglocatie aan alle eisen voldoet. Wanneer dit niet het geval is moeten er aanpassingen worden gedaan.

Lees hier ons Veiligheids- en Gezondheidsbeleid.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de gastouder in het verleden geen bezwaar vormt om te kunnen werken als gastouder. Er wordt onderzoek gedaan naar het justitiƫle verleden van de gastouder. De gastouder en alle huisgenoten van 18 jaar en ouder zijn verplicht om een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag te bezitten. Gastouderbureau Amado controleert dit.

EHBO
De gastouder is in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. Gastouderbureau Amado controleert dit.

Oudercommissie
Gastouderbureau Amado heeft een oudercommissie. Dit is de manier om ouders inspraak te geven in het beleid en onder andere de kosten van Gastouderbureau Amado. Wil je meedenken met de oudercommissie? Neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom.

Lees hier het Reglement Oudercommissie.